fbpx

Với kết quả đánh giá về tình hình phát triển đô thị thị xã Từ Sơn theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, xét tổng số điểm phân loại đô thị của thị xã Từ Sơn đạt 91,27/100 điểm, đủ điều kiện trình Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Thu hút đầu tư có chọn lọc

Thị xã Từ Sơn là cửa ngõ của tỉnh Bắc Ninh, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng, hệ thống tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cùng với các tuyến đường của thị xã hình thành nên mạng lưới giao thông thuận tiện. Đặc biệt, là trung tâm thứ hai về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

Trong 10 năm qua, thị xã Từ Sơn luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt trên 10%, là một trong những địa phương có số thu ngân sách đạt mức cao của tỉnh. Cơ cấu kinh tế liên tục tăng tỷ trọng về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông – lâm – thủy sản. Thị xã hướng đến chức năng vùng trung tâm mở rộng của Vùng Thủ đô, trở thành đô thị loại III trước năm 2020, bảo đảm “hiện đại, văn minh, văn hiến, hài hòa và bền vững”.

Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn, Bắc Ninh

Phấn đấu giai đoạn 2016 – 2020 duy trì tăng trưởng kinh tế của thị xã Từ Sơn bình quân đạt 11%/năm, tổng giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 195,6 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 4 nghìn lao động/năm, 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,4%… Theo UBND thị xã Từ Sơn, để đạt được các mục tiêu trên, những năm qua, thị xã tập trung quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ cho các tập đoàn đa quốc gia, hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp làng nghề đi đôi với bảo vệ môi trường. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, nhằm tăng suất, chất lượng nông sản hàng hóa.

Bên cạnh đó, chú trọng mở rộng hoạt động thương mại và phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Xây dựng và hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội, gắn với phát triển du lịch với bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn… Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn lực theo ngành, lĩnh vực, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực của chính quyền từ thị xã đến cơ sở, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.

Đạt 91,27 điểm

Để phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của thị xã cũng như tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Từ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đô thị Từ Sơn sẽ cùng với thành phố Bắc Ninh, đô thị Tiên Du hướng đến đô thị lõi, hình thành các yếu tố đô thị văn hóa – sinh thái – trí thức – thông minh. Theo UBND thị xã Từ Sơn, việc nâng cấp thị xã Từ Sơn lên đô thị loại III sẽ tạo động lực, sức phát triển mới, tăng sức cạnh tranh so với các đô thị văn minh, hiện đại để người dân được hưởng lợi ích của việc phát triển đô thị. Mặt khác, việc nâng cấp đô thị là thực hiện đúng với quy hoạch phát triển vùng và khai thác tối đa vị thế của thị xã Từ Sơn trong vùng đã được định hướng. Đề án “Nâng cấp thị xã Từ Sơn lên đô thị loại III” là cần thiết và cấp bách nhằm hoạch định kế hoạch cụ thể phát triển đô thị theo từng giai đoạn.

Năm 2007, huyện Từ Sơn được công nhận là đô thị loại IV, năm 2008 nâng cấp thành thị xã Từ Sơn theo Nghị quyết của Chính phủ. Được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ và tỉnh Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, bứt phá trong xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Căn cứ các tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị, đến nay, thị xã Từ Sơn cơ bản đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại III trực thuộc tỉnh với số điểm đánh giá là 91,27/100 điểm (điểm yêu cầu trên 75 điểm). Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII vừa qua, Đề án “Đề nghị công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Ninh” đã được trình. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan xem xét, rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền, thẩm định Đề án và sẽ trình Bộ Xây dựng công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

(Theo daibieunhandan.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *