fbpx

 

(VNF) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C có quy mô diện tích 219,22ha (tỉnh Bắc Ninh) với vốn đầu tư 2.234 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Yên Phong II-C có vốn đầu tư là 2.234 tỷ đồng, quy mô diện tích 219,22ha.

Dự án khu công nghiệp Yên Phong II-C thuộc địa phận thị trấn Chờ và các xã Đông Tiến, Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nhà đầu tư dự án là Tổng công ty CTCP Viglacera.

Dự án có quy mô 219,22ha với vốn đầu tư dự án 2.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 357,4 tỷ đồng, vốn vay là 558,5 tỷ đồng và vốn khác là 1.318 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án trong 5 năm kể từ khi quyết định chủ trương đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao cho UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật; chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ được triển khai dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong II…

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể cam kết của nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, tiến độ xây dựng cơ bản đưa công trình vào hoạt động, tiến độ thực hiện từng giai đoạn; ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án.

Quý II/2018, doanh thu thuần hợp nhất của Viglacera đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 3,7%; lợi nhuận gộp đạt 561 tỷ đồng, ngang bằng với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, với doanh thu tài chính tăng gấp 8 lần, đạt 47 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý II của VGC vẫn tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 300 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý II của VGC khá tốt song vẫn không đủ sức đưa lũy kế 6 tháng tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *