Triết lý kinh doanh

_ Luôn đổi mới, sáng tạo và lấy “Chữ Tín” làm phương châm để phát triển.

_ Nỗ lực mang lại lợi ích cho khách hàng và sự phồn vinh cho đất nước.

_ Chân thành trong quan hệ đồng nghiệp, hướng tới sự phát triển toàn diện cho mọi thành viên, cùng chung sức xây dựng ngôi nhà chung Tysland.